Historik över eurokursens utveckling

Här nedanför hittar du grafer som visar eurokursens historiska utveckling över olika tidsepoker, för att enklare kunna identifiera trender och se hur kursen har fluktuerat över olika tidsintervall. Som turist i Stockholm kan du betala eller växla med euron på flertalet ställen.Hämta eurokursen för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa eurokursen från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se eurokursen för här nedan, klicka sedan på "Hämta kurs" så kommer eurokursen för valt datum att visas i en ruta nedanför.

Grafer över eurokursen utveckling den senaste tiden