Dagens eurokurs - växla till USD, SEK och BTC


Valutaväxlare för euro

EUR
SEK
USD
BTC

Vill du lägga upp en prisbevakning för Euro?

Ange din e-postadress här samt vilken prisnivå du vill bevaka och få ett email när det angivna priset inträffas. Då skickas automatiskt ett mail till dig när Euro har nått din bevakningsnivå.

Om du anger en nivå som är högre än nuvarande pris skickas ett mail när priset är lika med eller högre än ditt angivna pris, om du anger ett pris som är lägre än nuvarande pris kommer vi att maila dig när priset blir lägre eller lika med ditt angivna pris.

SEK

Sajter

Guldpris i EUR
US Dollar
Valutakurs EUR
Aktie.se
Priserna uppdaterades 2023-02-07. Då stod eurokursen i 11.3809 SEK.

Om Eurokurs.se

euro och dollarsedlar Eurokurs.se har vuxit fram i brist på en enkel sida där man på ett snabbt och enkelt sätt har kunnat se dagsaktuell eurokurs för en given mängd euro.

Här på sidan kan du även finna grafer över eurons historiska utveckling, klicka dig vidare in på sidan eurons historiska utveckling för att se mer.

Dagsaktuella valutakurser hämtas från Valutakurser.com.Handla i EUR/SEK

Typ Företag Beskrivning Länk
Certifikat Bear/Short USD Avanza Ta position för nedgång i euron. Bear-cert med 10 ggr hävstång BEAR EURSEK X10 AVA, handla i ditt ISK-konto Till Avanza
Certifikat Bull/Long USD Avanza Långa EUR/SEK med 2ggr hävstång i BULL EURSEK X2 AVA, handla i ISK-konto Till Avanza

Eurons historia och länder i valutaunionen

Att det ens skulle bli en valutaunion med Euro som gemensam valuta var långt ifrån säkert då ett flertal länder var smått motsträviga till att införa en gemensam valuta. Men till slut hittade man ett fungerande samarbete kring de gränsöverskridande ekonomiska transaktionerna så att det gick att sakta börja avtala om hur en gemensam ekonomisk strategi kunde se ut i framtiden. Ett europeiskt samarbete kring ekonomin var en mycket viktig del att få på plats efter det kaos som rådde efter andra världskriget. Med ett europeiskt samarbete var de europeiska länderna väl rustade för att hantera finanskriser, oljekriser och andra ekonomiska haverier som har och kommer att ske genom åren.

Ett steg på vägen till införandet av Euron var det samarbete som inleddes år 1979, då europeiska länder gick samman i det Europeiska monetära systemet, EMS. EMS innebar att de anslutna länderna förband sig att ha en snäv valutakurshantering för att på så sätt bidra till att handeln över gränserna gick smärtfritt. Tack vare EMS kunde de europeiska länderna ha en stark handel samtidigt som den europeiska ekonomin stod sig stark mot yttre händelser och katastrofer.

Införandet av Euro

Framgångarna med det gemensamma samarbetet EMS ledde till att man såg framtida möjligheter till en gemensam valutaunion och en gemensam valuta. Under en period av tio år så arbetade man fram en plan för hur en valutaunion med en gemensam valuta skulle kunna införas och år 1999 var det sedan dags att införa Euron. Man bestämde att de tre första åren var en inkörningstid där all redovisning i de anslutna länderna även skulle ske i valutan Euro. Man kan säga att under dessa tre år så var Euro en fiktiv valuta som sakta fick arbeta sig in i de olika ländernas ekonomi så att länderna kunde hitta rätt former för att kunna hantera valutan och även förbereda en övergång till en ny valuta.

År 2002 så släpptes tryckta Eurosedlar och mynt. Nu var prövoperioden över och det blev dags att införa den nya valutan i några av de länder som var med i det europeiska samarbetet. År 2002, i samband med lanseringen av Euro, var det hela tolv länder som bytte ut sin inhemska valuta mot Euro. Det var den största valutaförändringen genom historien, även om det gick ganska smidigt och relativt enkelt att införa Euron.

Idag är det 19 länder av 27 stycken som har inför Euro som valuta. Ytterligare 7 länder, bland annat Sverige, står på tur att införa Euro som valuta under en kommande framtid.